nov
01

Tro på hjemmebane – åpenbaringstiden

Hvordan kan vi markere åpenbaringstiden i familien? Her er noen praktiske tips dere kan bruke:

Jeg er

I Johannesevangeliet beskriver Jesus seg selv med mange ulike bilder:
Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys.  Jeg er porten. Jeg er den gode gjeteren. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er oppstandelsen og livet.
Vi foreslår at dere skriver disse setningene på lapper, bretter dem sammen og legger i en krukke som dere skriver ”JEG ER” utenpå. Velg én lapp fra krukka hver uke og snakk om hva Jesus kan ha ment med ordene. Kanskje barna kan male eller tegne et bilde til hvert utsagn? De som har begynt å lese, kan gjerne gå på jakt i Johannesevangeliet og finne hvor Jesus har sagt disse ordene om seg selv. Forresten, ”Jeg er” er faktisk et navn i Det gamle testamentet. Hvem sitt? Sjekk ut 2. Mos 3,14!

Misjonstid

Misjonsperspektivet blir særlig understreket i åpenbaringstiden. Støtter dere et misjonsprosjekt som familie, cellegruppe eller menighet? Kan barna bli bedre kjent med arbeidet dere støtter i løpet av denne tida? Hvor kan dere gå for å finne informasjon?

Såmannssøndagen

Søndagene i kirkeåret har ulikt fokus. Et eksempel fra åpenbaringstiden er såmannssøndagen, hvor prekenteksten er hentet fra Lukas 8. På nettsiden www.barnogtro.no finnes et morsomt nettspill om Såmannen. (Anbefalt alder: 12 år). Se: http://www.barnogtro.no/digital-trosopplaering/nettspill/saamannen

Her kan du og barnet ditt bli kjent med lignelsen på en interaktiv måte.

Fastelavn

Den siste søndagen i Åpenbaringstiden er fastelavn. Ordet fastelavn      kommer av det tyske ”faseln” som betyr ”å lage løyer”. ”Fastel-abend” var en kveld for ulike spillopper før fasten. I Norge pleier mange å feire dagen med fastelavnsboller. Gjør dere?