UT (fokus)

”4 B’er for vekst” og ”3 i bønn” kan være en god hjelp til  å bruke  UT-delen i samtaleopplegget. Har vi en forventning om at menigheten skal vokse?

  • Oppover i et dypere kjennskap til Gud
  • Innover i varme relasjoner og et inkluderende fellesskap
  • Utover slik at nye mennesker blir kjent med Jesus.

 

4 B’er for vekst

  • Bønn om vekst. Lag en konkret bønn om vekst denne våren som du/ dere kan bruke regelmessig.
  • Berøringspunkter i nærmiljøet. Hvem er vi i kontakt med gjennom hverdagen vår (naboer, i idrettslag, i velforening osv.)  og gjennom aktivitetene våre (kor, KRIK, trosopplæring med mer)? Blir folk kjent med oss som går i menigheten?
  • Budskap:  Vise at Bibelen er relevant i menneskers hverdag. Broer mellom Bibelen og folks hverdag:  Livsnær forkynnelse,  trosopplæring,… Hvor skjer dette hos oss?
  • Bestemme neste skritt – folk må bestemme selv, men når inviterer vi/ utfordrer vi til å ta et skritt videre, særlig når vi merker at folk er ”åpne” for det?

 

3 i bønn

Skriv ned navnene på opp til 3 personer som ikke kaller seg kristne, eller som ikke er med i menighetsfellesskap. Be for dem hele denne våren, om at både du og andre kan få ”heie” dem fram til tro og aktivt menighetsliv. Be så folk i gruppen regelmessig spørre deg hvordan det går med din relasjon til dem. Er det ting Gud viser deg osv.

 

 

Skriv en kommentar