Skriftespeil

Skriftespeil – dobbelte kjærlighetsbud

 

Jesus sier: ”Du skal elske Herren din Gud”

Søker jeg Guds rike til frelse og nytt liv og gjør jeg det «først av alt»

Takker jeg Gud? Gir jeg Ham ære?

Har bønnen og det åndelige liv fått tilstrekkelig plass i livet mitt?

Hva har jeg gjort eller forsømt å gjøre for at min tro skal bli styrket?

 

Jesus sier: «Elsk hverandre som jeg har elsket dere»

Vi tenker på dem vi omgås til daglig:

Ønsker jeg ondt over noen?

Lar jeg egne interesser gå foran andres vel?

Unnlater jeg av feighet eller makelighet å vise omsorg?

Har jeg vært hensynsløs mot andre i forretninger, i trafikken, i seksuelle forhold eller andre sammenhenger?

Er penger og status viktigere for meg enn andres behov, viktigere enn mitt eget gudsforhold?

 

Jesus sier: «Elsk deres fiender»

Stiller jeg høyere krav til andre enn til meg selv?

Ruger jeg over krenkelser, virkelige eller innbilte?

Har jeg vært uforsonlig? Har jeg tilgitt?

Har jeg selv bedt om tilgivelse?

Har jeg snakket ondt om andre?

Har jeg unnlatt å ta andre i forsvar?

Dømmer jeg mennesker bare ut fra det jeg ser eller hører?

Har jeg tatt motet fra noen i stedet for å oppmuntre?

Kan jeg ta imot kritikk fra andre uten å avvise dem som kritiserer meg?

Har jeg hengitt meg til urene tanker eller handlinger?

Kan jeg lettere se andres feil enn mine egne?

Kan jeg lettere tilgi egne feil enn andres?

 

Bønn: Kjære Herre Gud: Jeg har mange ganger krenket deg med tanker, ord og gjerninger og er uten unnskyldning. Men jeg tror på din enbårne Sønn, Jesus Kristus, som har lidt døden for å frelse meg, og jeg ber for Hans skyld: Tilgi, ja tilgi meg alle mine synder!

 

Skriv en kommentar