Skriftemål

Hvordan foregår et skriftemål?

Skriftemålet er en gammel tradisjon som er mest kjent i den katolske kirke, men som lutheranere også gjerne kan benytte seg av. Det er god grunn til å bruke muligheten som ligger i skriftemålet, for det gjør godt å få lagt fra seg det som tynger samvittigheten og motta tilgivelsen!

Det private skriftemål

Har du behov for å skrifte (bekjenne konkrete synder) for en av våre prester? Det foregår på den måten at en først har en kort samtale med presten. Her snakker en gjerne om hva som tynger og hva en trenger gå videre fra. Deretter er det et enkelt ritual der en ber om syndenes forlatelse enten ved egne ord eller en ferdig formulert bønn fra liturgien. Presten vil så legge hånden på hodet ditt og si: «Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tiliser jeg deg alle dine synders nådige forlatelse i Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn.» Ritualet avsluttes med velsignelsen. Presten som tar i mot skriftemålet har absolutt taushetsplikt!

Har du behov eller ønske om å skrifte, ta kontakt med kontoret, eller en av prestene direkte. Det er også mulig  å kontakte en prest i et nabosokn hvis lokal prest føles for nært.

Det allmenne skriftemål

Det allmenne skriftemål er en tradisjon i Den norske kirke. Det består i at alle inviteres til en kort gudstjeneste (ca. 20 minutter) med en enkel liturgi: Man ber sammen en syndsbekjennelse, går fram og kneler sammen på alterringen som ved nattverden, hvorpå presten legger hånden på hodet til hver enkelt og sier: «Etter Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.»

Et lite utdrag fra liturgien:

Herrens fred være med dere alle. Vår Frelser Jesus Kristus sier: Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.

Bønn:

Hellige Gud, himmelske Far, takk for at veien til deg alltid er åpen i Jesus Kristus. Hjelp oss å tro ditt ord om tilgivelse. Styrk vår tro og vårt håp, og gjør vår kjærlighet levende, til din ære og til hjelp for våre medmennesker, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre.

 

Skriv en kommentar