Ex-amen

Hva har skjedd i løpet av dagen, og hvordan har du sett eller lagt merke til Guds nærvær denne dagen? Følgende øvelse er en god hjelp for familien og enkeltpersoner å bevisstgjøre seg Guds nærvær. Kan brukes sammen med små og store barn.

Kan gjøres på følgende måte:

 

1. Takk Gud for dagen, og for at han er hos dere akkurat nå.

 

2.  Be om Den Hellige Ånds lys over din dag

– at Jesus må vise deg din dag slik han ser den.

 

3.   Være stille og la dagens hendelser komme tilbake.

a.     En god opplevelse i dag?

b.     En dårlig opplevelse i dag?

 

4.   Si disse tingene høyt til Gud, til andre i en cellegruppe eller de andre i familien

(avhengig om du bruker det alene eller i en gruppe)

 

5.   Takk for at Gud har sett begge disse tingene, og at han var der da det skjedde.

Takk for det Gud har gitt deg. Om noe ble dumt, hva kan du lære av det? Si unnskyld når du oppdager at du har gjort noe dumt.

(Tenn gjerne et lys enkeltvis for å minne dere om at Jesus som verdens lys har vært nær i disse situasjonene!)

 

6.     Be for dagen i morgen.

 

Examen

Examen – long

 

 

 

Skriv en kommentar