Om oss

De siste 15 årene har en gruppe prester i Den norske kirke, i Sandnes og på Jæren,  samarbeidet om arbeidet med temagudstjenester og semesteropplegg. Samarbeidet har båret frukter i form av kreative ideer til pynting, andre virkemidler i preken, sang- og salmevalg mm. De siste årene har vi valgt å skrive et semesterhefte.

Felles for oss har vært et ønske om at forkynnelse i gudstjenester og samtale i smågrupper skal henge sammen for å skape rom for en livsnær samtale og å vokse som kristne. Ettersom familien har fått et større fokus de senere årene, har vi lagt til tips for tro på hjemmebane i form av bibelleseplan for voksne og forslag til aktivitet og samtale i familien.

Gjennom denne nettsiden ønsker vi å gjøre ressurser tilgjengelige for andre samt stimulere til både nytenkning i gudstjenestelivet og helhetlig menighetsutvikling med fokus på smågrupper og tro på hjemmebane.

Ledergruppen består av:

Morgan Fjelde, sokneprest Frøyland og Orstad Kyrkjelyd

Vidar Bakke, sokneprest Bymenigheten-Sandnes

Oddbjørn Stangeland, sokneprest Ålgård menighet og prosjektleder «FOKUS-muligheter i lokalmenigheten» ved Senter for Menighetsutvikling, Misjonshøgskolen

Hefter kan bestilles her

 

logo mengiheter

 

Comments (2)

Skriv en kommentar