Veier til tro (våren 2015)

Forside hefte

Heftet er knyttet opp til kirkeårets hovedfaser om våren. Vi har valgt ut fire søndager og fire tekster i hver av disse:

Åpenbaringstid – Ny start. I denne temaserien tar vi utgangspunkt i kirkeårstekster, men fokuset er allment. Både tro og liv handler om å starte på nytt.

Fastetid – 4 veivisere er hentet fra Korsveibevegelsen (www.korsvei.no) og gir oss hjelp til vandring gjennom fastetiden.

Påsketid – Følge veien. Hva betyr det at Jesus lever i dag, og at vi har fått oppdraget til å gi det videre?

PDF av heftet kan lastes ned HER