Nytt på nytt (Lukas)

Lukas mini En vandring gjennom første del av Lukas-evangeliet. Budskapet om Jesus er allerede gjenfortalt og skrevet ned i Markus – og Matteus – evangeliet.Likevel skriver Lukas det ned på nytt.

Norsk utgave

Engelsk utgave

Tenk om vi i møte med Lukas-evangeliet kan…

  • bli grepet av Jesusfortellingen på nytt
  • bli inspirert til å vise godhet
  • bli overbevist om evangeliets troverdighet
  • skape rom for å stille spørsmål, «grunne på» og «ta vare på dette i våre hjerter» (Luk 2,19 og 2,51)

Kapitlene som er med i heftet: Lukas 1 – 10, 19, 24

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar