FOKUS – muligheter i lokalmenigheten

Motivasjon og kompetanse til å lede vekstprosesser i lokalmenigheten

Neste kurs – se facebook

Flere ressurser

 FOKUS-kort  Strategi for gudstjenesteutvikling (PP) Fra den engelske manualen
Kontekst - statistikk om Norge 2018 Kalt til å være - ikke bare gjøre My story and God's story
Led til vekst - tips fra manual 2017  Togstasjon - illustrasjon More on discipleship
 Kjøreskole - illustrasjon Stepping stones

Følge Jesus  – sju tema om å utforske hva det vil si å følge Jesus. Videointervju og samtaleopplegg. Ta kontakt med Oddbjørn Stangeland – oddbjorn.stangeland@gjesdal.kommune.no for å få passord til videoer.

START – oppdag den kristne tro gjennom seks gruppesamlinger. Video-innledning på engelsk med norsk tekst og samtaleopplegg. Ta kontakt med Oddbjørn Stangeland – oddbjorn.stangeland@gjesdal.kommune.no for å få passord til videoer.

Disippelrytmer – en hånd og fem fingre.

Leading your church local – videoinnledninger på engelsk og samtaleopplegg. Ta kontakt med Oddbjørn Stangeland om du ønsker å bruke dette som en ressurs.

Det finnes også flere ressurser fra Menighetsutvikling i folkekirken – MUV