Tro, håp og kjærlighet (I rekke)

Forside hefte tro, håp og kjærlighet

Åpenbaringstid: Leve i tro

Fastetid: Vokse i kjærlighet

Påsketid, pinse og starten på treenighetstiden: Formidle håp

LAST NED

Styrken i heftet er:

Langtidsplanlegging av gudstjenester med fokus på å holde en rød tråd i kirkeåret

Sammenheng mellom gudstjeneste og smågrupper

Sammenheng mellom gudstjeneste og søndagsskole (Sprell levende)

Tips til tro på hjemmebane

Hjelp til bibellesning

Den praktiske bruken for frivillige medarbeidere i forberedelse av gudstjenesten

Heftet kan bestiller HER

 

 

 

Skriv en kommentar