spotlight

Disippel

spotlight

Rytme

spotlight

Bærekraft

mar
15

Fokus – muligheter i lokalmenigheten

fokus

 

FOKUS bygger på Leading your church into growth – et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20 år, og som har stimulert vanlige folkekirkemenigheter til vekst.

[download id=»240″]

PÅMELDING 18 -20 sept Himmel og Hav misjonssenter, SOLA

PÅMELDING 5-7 feb. 2015 Granavolden gjestgiveri, GRAN på Hadeland

Følg oss på www.facebook.com/fokusmuligheterilokalmenigheten

feb
01

Faith. Love. Hope

Now also available in English

[download id=»229″]

 

jan
13

Bønn om vekst – G1 Ålgård menighet

Gudstjenesteutvalg G1 (Ålgård kirke)

Ber om 5 nye som går fast til gudstjeneste og dobling av antall medarbeidere i gudstjenestene.

Resultat 2013:

* 3 nye

* Mer enn dobling av medarb.(projektorteam, pynteteam, nye dåpsverter, prekenverksted, salmeverksted)

2014: Vi fortsetter å be om 5 nye som går fast til gudstjeneste i Ålgård kirke i løpet av året.