spotlight

Disippel

spotlight

Rytme

spotlight

Bærekraft

des
26

Bønn om vekst

En fri oversettelse av en bønn av Biskop Thomas Kenn (England)

Gud, gjør dørene inn til menigheten vide nok til å ta imot alle som trenger kjærlighet, godhet og fellesskap.

Og smale nok til å stenge ute all sjalusi og stridigheter.

Gjør terskelen så lav at ingen barn kan snuble i den, men solid nok til å stå imot fristerens makt.

Gud, la dørene inn hit være porten inn til ditt evige rike! Amen

des
26

Bønn om vekst – Ålgård menighet

Gud, du ser og kjenner hver enkelt og våre behov. Hjelp oss å se hverandre og møte hverandre med åpenhet og respekt.

Vi ber om at flere skal kjenne deg, og oppleve tilhørighet og fellesskap i menigheten vår.

Hjelp oss alle å bruke tid, penger og evner i tjeneste for deg.

des
15

FOKUS – menighetsutvikling

Led menigheten til vekst

Kurset tar utgangspunkt der menigheten er og de ressurser den har. Fokus handler om å prioritere det som kan skape vekst. Vi har en forventning om at Gud er nær og virksom i sin menighet.

Intensjon for kurset: Et praktisk verktøy for vekst og endringsarbeid i lokalmenigheten

Hovedmålgruppe: Lederteam i lokale menigheter (ansatte og frivillige). Vi anbefaler minimum 2 ansatte og 2 frivillige. Det er en fordel om daglig leder, sokneprest og leder av menighetsrådet deltar på kurset.

Disposisjon for kurset:

1. Innledning –  Kontekst, lederskap og visjon

2. Vårt fokus  –  Led menigheten til vekst

3. Vår plan  –  Strategi for vekst og hjelp til å ta det første skrittet

4. Vår kultur –  Bygge fellesskap gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet

6. Vårt oppdrag – Fortelle vår troshistorie og hjelpe andre til å møte Jesus

7. Vår vandring – Vokse som Jesu etterfølgere

8. Vårt hjerte – Gudstjenesten som møteplass for vekst

Utsendelse gjennom overgivelse og bønn.

Praktisk info:

Tid:       18-20 sept 2014 og 5-7 feb. 2015.

To kursbolker,  torsdag kveld – lørdag kl. 16

Sted:     Himmel og hav Misjonssenter, Stavanger

Pris: Kr. 5000 per menighet samt utgifter til reise/opphold på kurset.

Påmelding: (frist: 1 sept. 2014 eller når kurset er fullt)

Senter for menighetsutviklingMHS logo

Oddbjørn Stangeland, prosjektleder FOKUS-menighetsutvikling

oddbjorn.stangeland@mhs.no

95034067

www.mhs.no